Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem serwisu dostępnego pod adresem trustbet.pl jest firma Kahuna Projects Ltd z siedzibą w Londynie, Niddry Lodge, 51 Holland Street, London, Kensington, W8 7JB, company number 10101038

2. Administracja serwisu trustbet.pl zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań aby serwis działał bez jakichkolwiek przerw i zakłóceń. Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją użytkowników. 

3. Serwis trustbet.pl zawiera treści o tematyce zakładów bukmacherskich, treści te kierowane są wyłącznie do osób, które zamieszkują lokalizacje, w których uczestnictwo w grach hazardowych jest legalne. 

4. Korzystając z serwisu trustbet.pl, użytkownik zapewnia administratora, że jest pełnoletni oraz, że uczestnictwo w grach jest w jego jurysdykcji dozwolone. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność przed administratorem za prawdziwość złożonego przez siebie oświadczenia. 

5. Odwiedzając serwis trustbet.pl zgadzasz się na wyświetlanie treści hazardowych. Jeśli jednak treści te nie są odpowiednie dla Ciebie – opuść serwis.

6. Informacje zamieszczone w serwisie trustbet.pl mają charakter informacyjny i rozrywkowy. Serwis trustbet.pl nie promuje jakiejkolwiek nielegalnej działalności związanej z hazardem, nie zachęca do udziału w niej i nie udziela jakiegokolwiek wsparcia.

7. Korzystanie z serwisu trustbet.pl jest całkowicie darmowe. Administracja serwisu może wysyłać użytkownikowi wiadomości informacyjne / newsletter. Użytkownik może ustawić preferencje otrzymywania lub nie newslettera w ustawieniach konta. 

8. W serwisie trustbet.pl zabrania się:
1. zamieszczania adresów/reklam konkurencyjnych/podobnych serwisów/for (reklama = natychmiastowe usunięcie konta Użytkownika)
2. posiadania więcej niż jednego konta w serwisie trustbet.pl

9. W serwisie trustbet.pl obowiązują zasady wzajemnego szacunku i dobrego wychowania. Wszelkie działania użytkowników powinny być zgodne z prawem oraz dobrymi obyczajami netykiety. Administracja może usunąć konto użytkownika, który nagminnie łamie regulamin serwisu.

10. Komentarze i recenzje stanowią własność intelektualną autorów i nie mogą być powielane bez ich zgody poza serwisem trustbet.pl. Zakazane jest kopiowanie recenzji z innych for i portali bez podania źródła. Administratorzy serwisu nie odpowiadają za treść wypowiedzi innych użytkowników, a tym samym nie mogą być pociągani do odpowiedzialności za owe wypowiedzi.

2. Dodawanie recenzji

1. W celu dodania recenzji legalnego bukmachera konieczne jest posiadanie konta Użytkownika założonego w serwisie trustbet.pl Aby dodać recenzję Użytkownik musi być zalogowany w serwisie. 

2. Recenzje legalnych bukmacherów powinny opierać się na bezpośrednim doświadczeniu Użytkownika i stanowić jego osobistą opinię. 

3. Ocena bukmachera wystawiana jest poprzez nadanie oceny za pomocą skali od 1 do 5. 

4. Trustbet.pl zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji recenzji, która zawiera obraźliwe sformułowania/ wulgaryzmy, rodzi podejrzenia co do niezależności autora, jest niepełna lub w inny sposób narusza zasady serwisu.

5. Każdy użytkownik może dodać tylko jedną recenzję danego zakładu bukmacherskiego. Serwis trustbet.pl zastrzega sobie prawo do usuwania wielokrotnych recenzji tego samego bukmachera dodanych przez tego samego Użytkownika.

3. Dodawanie skargi

1. W celu dodania skargi konieczne jest posiadanie konta Użytkownika założonego w serwisie trustbet.pl Aby dodać skargę Użytkownik musi być zalogowany w serwisie. 

2. W celu dodania skargi Użytkownik musi zaznaczyć jakich Zakładów Bukmacherskich dotyczy skarga, a także podać temat skargi, kategorię skargi, treść skargi oraz oficjalny zarejestrowany nick (nazwę Użytkownika/ Gracza) u bukmachera, na którego składa skargę. Opcjonalne jest podanie kwoty sporu. 

3. Serwis trustbet.pl nie może podjąć się rozpartywania skargi w sytuacji, gdy sprawa, której skarga dotyczy została uprzednio zgłoszona w oficjalnym procesie reklamacyjnym u bukmachera, którego dotyczy spór. W takiej sytuacji serwis trustbet.pl oznaczy złożoną skargę jako “Odrzuconą”.

4. Na skargę odpowiada serwis trustbet.pl lub przedstawiciel Zakładów Bukmacherskich, jakich dotyczy skarga. Czas na udzielenie odpowiedzi ze strony trustbet.pl lub Zakładów Bukmacherskich to 72 godziny licząc od daty publikacji skargi. Do czasu na udzielenie odpowiedzi zaliczają się tylko dni powszednie (poniedziałek-piątek) w wykluczeniem dni ustawowo wolnych. 

5. W dyskusji dotyczącej rozpatrywanej skargi może wziąć udział serwis trustbet.pl, przedstawiciel Zakładów Bukmacherskich, których dotyczy skarga oraz Użytkownik, który złożył daną skargę. Dyskusja dotycząca skargi prowadzona jest poprzez komentarze publikowane w temacie danej skargi. 

6. Serwis trustbet.pl ma prawo zamknąć temat rozpatrywanej skargi w sytuacji, gdy Użytkownik składający skargę nie dodał komentarza w ciągu 48 godzin licząc od czasu publikacji ostatniej w kolejności odpowiedzi. Ponadto, serwis trustbet.pl ma prawo oznaczyć skargę jako rozwiązaną z uwagi na brak dalszych komentarzy ze strony użytkownika.

7. Serwis trustbet.pl ma prawo zamknąć temat rozpatrywanej skargi, jeśli administracja serwisu uzna, że temat został merytorycznie wyczerpany. 

4. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2019.

2. Serwis trustbet.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie, zmiany te będą obowiązywać ze skutkiem natychmiastowym, chyba że zostanie zakomunikowana data wprowadzenia zmian. 

3. Właściciel nie odpowiada za ewentualne błędy, które wyniknęły z informacji lub odpowiedzi zamieszczonych w serwisie trustbet.pl

4. Korzystanie z serwisu trustbet.pl jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.