Polityka prywatności chatu trustbet.pl

Wstęp

Nasza firma dba o prywatność Użytkowników odwiedzających domenę www.trustbet.pl (dalej jako: „Serwis”) oraz korzystających z chatu znajdującego się w Serwisie (dalej jako: „Chat”).

Niniejsza Polityka opisuje to w jaki sposób przetwarzamy i chronimy dane Użytkowników podczas konwersacji na Chacie.

Polityka prywatności dot. funkcjonowania całego Serwisu znajduje się pod adresem https://trustbet.pl/polityka-prywatnosci/

Administrator

Administratorem danych użytkowników jest Kahuna Projects Ltd z siedzibą w Londynie, Niddry Lodge, 51 Holland Street, London, Kensington, W8 7JB, company number 10101038.

Zakres przetwarzania danych

Funkcjonowanie Chatu  może wiązać się z przetwarzaniem adresu IP oraz innych jego danych osobowych, które Użytkownik poda dobrowolnie podczas konwersacji prowadzonej na Chacie, np. imię, nazwisko, adres, mail, etc.

Cel, podstawa oraz okres przetwarzania danych

Dane osobowe w zależności od konkretnej sytuacji mogą być przetwarzane przez nas w różnych, uzasadnionych celach i przez różny okres czasu. Poniżej przedstawiamy informacje o celach, podstawach prawnych i okresach przetwarzania danych osobowych:

Lp.Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzaniaOkres przetwarzania
1. Funkcjonowanie plików cookiesArt. 6 ust. 1 lit. a RODO*Do czasu zrealizowania celu lub cofnięcia zgody
2. Prowadzenie korespondencji za pośrednictwem ChatuArt. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) / Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes)
W zależności od charakteru danej korespondencji mailowej
Do czasu zrealizowania celu lub cofnięcia zgody / wniesienia sprzeciwu*
*W zależności od charakteru danej korespondencji mailowej
3.Weryfikacja tożsamości Użytkownika na potrzeby kontynuowania w przyszłości konwersacji za pośrednictwem ChatuArt. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)Do czasu zrealizowania celu lub cofnięcia zgody.
4.Wysyłanie za pośrednictwem Chatu informacji o charakterze marketingowo – handlowym firm
bukmacherskich , takich jak np.: oferty, rabaty, zniżki, informacje o akcja marketingowych, nowych
produktach i usługach, etc.
Prawnie uzasadniony interes oraz
udzielona zgoda (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z art. 10 ust. 2 ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną i/lub art. 172 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego)
Do czasu wniesienia sprzeciwu/cofnięcia zgody
* RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podanie danych jest dobrowolne. W zależności od charakteru danego przypadku brak podania danych / wyrażenia zgody może:

 1. uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z Chatu – dotyczy zgody na korzystanie z plików cookies.
 2. uniemożliwić weryfikację tożsamości Użytkownika na potrzeby kontynuowania w przyszłości konwersacji za pośrednictwem chatu – dotyczy adresu mailowego.

Zaufani partnerzy

Na potrzeby realizacji uzasadnionych celów wskazanych w powyższej tabeli dane osobowe mogą być udostępniane następującym współpracującym z nami podmiotom:

 1. Dostawcy usług poczty elektronicznej, tj. IQ PL Sp. z o.o. ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk, Polska.
 2. Dostawca rozwiązań chatowych, tj. Quality Unit, s. r. o., Vajnorska 100/A 83104 Bratislava Slovakia (EU).

Przysługujące prawa związane z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem przez naszą Firmę danych osobowych każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania z nich kopii,
 2. żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, chyba że występuje inna podstawa prawna ich przetwarzania – dotyczy przypadków, gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda.

Kontakt

Jeżeli masz pytania lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw możesz skontaktować się
z nami:

za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie,

mailowo: pomoc@trustbet.pl.

Prawo wniesienia skargi

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Nie przekazujemy danych osobowych użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani też do żadnych organizacji międzynarodowych.

Profilowalnie

Nasza Firma nie przetwarza danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw.  profilowania.

Pliki cookies 

Korzystanie z Chatu wiąże się ze  stosowaniem tzw. plików cookies, tj.: danych informatycznych oraz plików tekstowych zapisywanych przez nasze serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które mogą zostać odczytane przez serwery przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach zarządzania plikami cookies dostępne są
w ustawieniach stosowanej przez użytkownika przeglądarki internetowej. Poniżej znajdują się instrukcje w jaki sposób można zarządzać plikami cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika zgodnie z preferowanymi przez nas ustawieniami.

Wyłączenie lub zmiana plików cookies może uniemożliwić lub spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług naszej strony internetowej.

Rodzaje stosowanych plików cookies

W ramach Chatu możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania Serwisu,
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Bezpieczeństwo danych

Nasza firma dokłada wielu starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem – zgodnie z obowiązującymi przepisami.