Konrad
user avatar
Superbet
Rozpatrzona pozytywnie

Superbet – Wypłata

Witam, mam stałe konto w.w buku zweryfikowane przez zdjęcie dowodu oraz przelew, 30.04.2022 zlecona wypłata z wygranej kwota 1300 PLN wszystko OK wypłacone. Teraz wygrałem dwa kupony na kwotę ok 5700pln i zablokowali mi wypłaty żądając weryfikacji poprzez wyciąg z konta bankowego który im wysłałem i od 3 dni konto dalej niezweryfikowane tylko odpisują regułką ”
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z regulaminem:
C. PROCES REJESTRACJI KONTA STAŁEGO, podpunkt 9
Spółka ma prawo dokonać zawieszenia procesu rejestracji na okres do 14 dni w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości danych lub trudności z weryfikacją danych na podstawie przesłanego dowodu osobistego lub paszportu. Klient zostanie poinformowany o tym za pomocą poczty elektronicznej. Po bezskutecznym upływie okresu zawieszenia Spółka odmówi założenia Konta
2

2

8. Spółka może wstrzymać wypłatę wygranej na okres nie dłuższy niż 30 dni, jednakże w przypadku:

podejrzenia korzystania lub zasilania Konta przez osobę do tego nieuprawnioną,
podejrzenia popełnienia przez Klienta przestępstwa lub wykroczenia karnego, w szczególności przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów lub przeciw mieniu,
odmowy wskazania źródeł pochodzenia kapitału na grę lub odmowy złożenia oświadczenia o statusie osoby zajmującej eksponowane stanowisko lub członka rodziny takiej osoby,
okres ten może zostać przedłużony.” Mam konto stałe zweryfikowane i jest brak jakichkolwiek podejrzeń o złamanie regulaminu. Czuję że to zwlekanie jest zaplanowane wcześniej przez SuperBet i wypłat nie odblokują.

Chcesz dodać własny problem z tym bukmacherem?

Dodaj problem