Jadwiga
user avatar
STS
Problem nierozwiązany

STS – Zamknięte konto

Dnia 03.02.2022 otworzyłam konto w STS z polecenia syna, dostarczyłam niezbędne dokumenty i konto zostało pełni aktywowane, wpłaciłam środki (1200zł) na konto. depozytowe.

Dnia 06.02.2022 przy próbie pierwszej wypłaty 1200 zł (było depozycie ponad 2000zł i parę kuponów w grze) konto zostało zawieszone.
Na moja prośbę na czatcie przesłano mi wiadomość:
„konto zostało zamknięte za złamanie punktu regulaminu 6.15.
w przypadku kiedy nie zgadza się Pan z decyzją, może Pan złożyć oficjalną reklamacje.
Reklamację można złożyć drogą elektroniczną, na adres reklamacje@sts.pl …”
Tego samego dnia złoe.żyłam reklamację podając wszystkie wymagane dane.
Na moja reklamację otrzymałem dnia 13.02.2022 odpowiedź następującej treści:

„Szanowna Pani Jadwigo, odpowiedź dotyczy zgłoszenia, które wpłynęło do STS, drogą mailową, dnia 06.02.2021 r. Działając w imieniu spółki STS S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej zwaną Spółką”), w odpowiedzi na Pani zgłoszenie informujemy, iż Spółka nie znalazła podstaw do uznania Pani reklamacji.
Konto online, zarejestrowane na adres jandzwa@o2.pl, zostało zamknięte, zgodnie z niżej przytoczonym zapisem Regulaminu Internetowych Zakładów Bukmacherskich STS (dalej zwanego „Regulaminem”):
”6.15. Dane wprowadzone podczas rejestracji i w trakcie korzystania z Konta STS są magazynowane i monitorowane w naszej bazie danych. Jakiekolwiek inne Konta STS wskazujące na korzystanie przez tę samą osobę, tj. wykorzystywane lub założone na te same lub bardzo podobne dane według np. kodu pocztowego, danych osobistych, adresu IP, numeru konta bankowego, oraz innych cech zapisanych w systemie bukmachera będą wykrywane i mogą być zamykane natychmiast. Wygrane zakłady wniesione na takich Kontach STS zostaną anulowane a stawki zwrócone. Przypisane do takich kont środki pieniężne zostają zwrócone w sposób określony w pkt 2.9. Bukmacher dokona anulowania wygranych zaksięgowanych na zdublowanych kontach STS. ”
Środki z konta depozytowego nie zostaną wypłacone, z uwagi na złamanie Regulaminu. “2.9.2. Bukmacher nie wypłaca środków pieniężnych z Konta STS, jeżeli zostaną ostatecznie stwierdzone następujące okoliczności: c) klient naruszył postanowienia Regulaminu lub Ustawy.”
Decyzja Spółki w tej kwestii jest nieodwołalna, niemniej jednak przypominamy, że zgodnie z zapisami ww. Regulaminu: „10.7. Niezależnie od uprawnień Klienta do wniesienia reklamacji przysługuje mu prawo do zgłoszenia roszczenia. Roszczenie składa się do właściwego miejscowo sądu powszechnego na piśmie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu uczestnika gry hazardowej, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz treści żądania. Uprzednie wniesienie reklamacji nie jest warunkiem zgłoszenia roszczenia.”
Decyzja Spółki została podjęta w oparciu o zapisy Regulaminu Internetowych Zakładów Bukmacherskich STS, zatwierdzonego przez Ministra Finansów”

Odpowiedź jest dość niejednoznaczna i krzywdząca.
Jedyna, rzecz jaka mogła w jakikolwiek sposób rzutować na ich decyzje to fakt , iż czasem korzystam z komputera syna i synowej , ale zawsze obstawiałam z oddzielnego konta.
Odpowiedź jest dość niejednoznaczna i krzywdząca.
Moja prośba czy mam jeszcze jakąś drogę reklamacji czy tylko zostaje droga sądowa?

Proszę o pomoc.

Jadwiga

Chcesz dodać własny problem z tym bukmacherem?

Dodaj problem